Aanvraag hulppost

U kan online een EHBO-hulppost aanvragen of download het formulier.
Vul daarvoor dit formulier zo volledig mogelijk in. Op deze manier kunnen wij snel bepalen welke inzet toepasselijk is. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een samenwerkingsvoorstel te bespreken.

Wij zouden ook willen aandringen dit formulier 6 weken op voorhand in te vullen en te versturen!

Alvast bedankt.


A: Organisator:

  Vereniging of Organisatie: *

  Contact persoon: *

  Functie:

  Adres: * "Straat + Nr.; Postnummer + Gemeente..."

  Tel.: * GSM.: Fax.:

  E-Mail: *

  Is bovenstaand adres ook het facturatie adres ? JaNee

  Indien neen, facturatie-adres: "Straat + Nr.; Postnummer + Gemeente..."

Ondergetekende vraagt aan het Rode Kruis-Vlaanderen om de hierna vermelde preventieve hulpactie te willen verzorgen


B: Evenement:

  Naam Evenement:

  Locatie:

  Datum: *
  Uurregeling Van: Tot:


C: Belangrijke Informatie:

  Aard van de locatie:
  binnen buiten aantal locaties/podia/sites

  Totale Oppervlakte van het evenement:
  vierkante meter Omloop: Km

  Toegevoegd in bijlage: (Deze kunnen na acceptatie nog overhandigd worden)

  Terreinplan grondplan infrastructuur aanrij- en evacuatieplan

  Nutsvoorzieningen ter plaatse beschikbaar voor RK:

  verlichting verwarming elektriciteit telefoon stromend water

  De organisator kan voorzien in:

  tafels stoelen catering lokaal 4x4

  Zijn er in de omgeving van het evenement alcoholische dranken beschikbaar:

  JA NEEN

  Totaal aantal deelnemers en medewerkers:

  Verwacht aantal toeschouwers/bezoekers:
  Max. aantal bezoekers/tickets

  Categorie deelnemers overwegend: Kinderen volwassenen ouderen

  Categorie bezoekers overwegend: Kinderen volwassenen ouderen

  Andere ingeschakelde diensten:
  Politie Brandweer Medische Teams Stewards Veiligheidsdienst

  Zijn er vooraf 1 of meerdere veiligheidsvergaderingen gepland?
  JA NEEN

  Is de aanwezigheid van een afgevaardigde van het Rode Kruis hierop gewenst?
  JA NEEN

  Indien ja, gelieve datum en plaats van deze vergadering te vermelden:  Zijn er omstandigheden of risico's die de aandacht van het Rode Kruis vereisen?
  JA NEEN

  Indien ja, gelieve de aard hiervan te vermelden:


D: Inzet Rode Kruis-Vlaanderen:

Op basis van de verstrekte gegevens kan Rode Kruis-Vlaanderen een inzetvoorstel doen. Indien u specifieke of bijkomende inzet van bepaalde middelen wenst, gelieve dit hieronder te vermelden.

captcha

Belangrijk:De gegevens die hier ingevuld worden, worden enkel gebruikt binnen Rode Kruis-Turnhout en worden niet aan derden doorgegeven. U krijgt persoonlijk bericht, wanneer uw aanvraag is behandeld.

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial